Doelstelling

Doelstelling van de Stichting De Stichting heeft ten doel de bevordering van de waterrecreatie in de ruimste zin des woord in Nederland. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. het doen van uitkeringen, in de vorm van subsidies of anderszins:
    • aan instellingen die activiteiten ontwikkelen die het doel bevorderen;
    • aan instellingen die watersportrecreatie voor mensen met een beperking bevorderen;
    • ten behoeve van projecten ter verbetering van de infrastructuur te water;
    • aan instellingen die de communicatie en regelgeving tussen consumenten, bedrijfsleven en overheid bevorderen.
  2. Het (tijdelijk) nemen van een belang in organisaties, die het doel nastreven edoch daarin gesteund moeten worden.

Alle voornoemde instellingen moeten in Nederland zijn gevestigd.