Werkzaamheden

Werkzaamheden van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

  • P.C. Hameeteman
    voorzitter
  • P. Boomsma
    secretaris/penningmeester
  • momenteel vacant
    bestuurslid

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Niemand kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte bestuurstaken; zij kunnen echter hun onkosten declareren. De stichting heeft geen personeel in dienst.