Home

De Stichting tot Bevordering van de Waterrecreatie in Nederland (“de Stichting”) is gevormd in 1985 na de fusie tussen de toenmalige Hiswa vereniging en de Bovag watersport. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om initiatieven ter bevordering van de waterrecreatie in Nederland financieel te ondersteunen. De rechtsvorm van stichting is gekozen om een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter te kunnen waarborgen.

RSIN
810154596
Postadres
Derkinderenlaan 11, 1251 EK Laren